fbpx
Het online leren platform van HeelHollandFotografeert
IEDERE DAG EEN STAP VERDER IN JE FOTOGRAFIE

Algemene voorwaarden HeelHollandFotografeert

Algemene voorwaarden cursusaanbod Mischa de Muynck Fotografie / HeelHollandFotografeert
1. Opdrachten
1.1 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Een opdracht komt pas tot stand zodra een schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor
akkoord is getekend en geretourneerd. Dit kan ook plaatsvinden door een cursus of workshop via de website te boeken of via een e-mail een akkoord te geven voor het volgen van een cursus of workshop.
1.3 Offertes zijn twee weken geldig.

2. Prijs en betaling
2.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW.
2.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen en zonder korting of compensatie. De opdrachtgever zal geen
gebruik maken van enig opschortingsrecht.
2.3 Bij annulering meer dan 6 weken van tevoren is de opdrachtgever 25% verschuldigd, tussen 6 en 2 weken 50%, en bij minder dan een 2 weken 75% van de overeengekomen prijs.
2.4 Bij annulering van een fotoreis of fotovakantie  is de opdrachtgever 100% verschuldigd van de overeengekomen prijs.
2.5 Indien je deelneemt aan een workshop waarbij je zelf de waarde achteraf mag bepalen is de deelnemer een bedrag van €25,- verschuldigd indien de deelnemer annuleert of tijdens de workshop niet op komt dagen. Meer informatie over de betaling bij een workshop waar je zelf bepaalt wat je wilt betalen kan je hier vinden.
2.6 Het boeken van een online cursus of training is onherroepelijk. Na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof en is het niet mogelijk om te annuleren.
2.7 Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

3. Uitvoering en verhindering
3.1 De opdracht zal worden uitgevoerd door de in de offerte vermelde persoon.
3.2 Bij verhindering zal in overleg een vervanger gezocht worden of de overeengekomen datum zal worden
verschoven. Indien dat onmogelijk blijkt, vervalt de overeenkomst.
3.3 Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever voor eigen rekening zorg voor de aanwezigheid van de in
de offerte vermelde faciliteiten, zoals ruimte, eten en drinken, beamer, whiteboard, flip over en aansluitingen.

4. Aansprakelijkheid 
4.1Mischa de Muynck fotografie / HeelHollandFotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade door of in verband met de training.
4.2 In ieder geval blijft aansprakelijkheid beperkt tot de voor de training overeengekomen prijs.
4.3 De opdrachtgever vrijwaartMischa de Muynck fotografie / HeelHollandFotografeert voor alle aanspraken van derden, waaronder cursisten, tot vergoeding van schade door of in verband met de training.

5. Auteursrecht
Het auteursrecht van de producten (digitale producten, fysieke producten, cursussen, workshops) berust bij Mischa de Muynck fotografie / HeelHollandFotografeert. Dit is dus auteursrechtelijk beschermd.  Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, tenzij toestemming van Mischa de Muynck fotografie / HeelHollandFotografeert.

 

6. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7. Geschillen 
7.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Over HeelHollandFotografeert

Bij HeelHollandFotografeert vind je alles om een betere fotograaf te worden. Dat kan met klassikale cursussen op locatie of zoals hier met de verschillende online cursussen .

Hoofdstraat 40
4484CG, Kortgene
06-23756042
leren@HeelHollandFotografeert.nl
BTW: NL001755773B95 KVK: 20168420

Over HeelHollandFotografeert

Wil je in contact komen met Mischa, vul dan het contactformulier in.

Ons beleid aangaande cookies en privacy staat op deze pagina.

Onze klanten waarderen ons! De deelnemers beoordelen HeelHollandFotografeert met een 4,9 van 5 sterren op Facebook en een 4,8 vn 5 bij Trustpilot
top
Op alle inhoud van deze website rust het auteursrecht van HeelHollandFotografeert

Stel Menus in in het Admin Paneel